معرفی شرکت T.D.T

ارتباط مستقيم با مشتري هم معرفي دامنه‌ي محصولات و هم فلسفه‌ي شركت T.D.T است.

اين كار، شركت را با نيازهاي بازار هماهنگ مي‌كند. مسائل واقعي بي‌درنگ تحليل و به راهكار تبديل مي‌شوند. در واقع بزرگ‌ترين برتري يك شركت متوسط مشتري مدار در اين نهفته است. كار گروهي و تجربه.

كمپانی .T.D.T با شاخه هایی در آلمان و زیرمجموعه ها و شركایی در همه ی كشورهای مهم اروپا مانند روسیه و كشورهای بازمانده از شوروی سابق، همچنان سیاست های بنیانگزار خود Antherm Pickhardt را ادامه می دهد.

این امر حضور در نمایشگاه های مهم در خاورنزدیك و خاورمیانه را می طلبد.

 

TDT شركتی است روزآمد و كارآمد، با ساختار گروهی.گفتمان همیشگی و آزادانه میان مدیریت و كاركنان زبده به اهداف مشترك و مفاهیم كاری مسئولانه می انجامد.

گروه های پروژه ای مشكلات را حل می كنند، و در همان حال مهندسان، كارشناسان تولید و كارشناسان فروش، تقریباً همزمان، این راهكارها را واقعیت می بخشند. نتیجه، انعطاف پذیری بیشینه و كاهش زمان گسترش است.

 

تولید با كیفیت بالا:

محصولات TDT «ساخت آلمان» هستند، چرا كه تولیدِ متعلق به كمپانی بالاترین كیفیت را تضمین می كند. وجدان كیفی همه ی كاركنان، برخلاف دیوان سالاری كنترل سنتی، كنترل كیفیت را در درون خود تضمین می كند. علم به تولید محصولات پرآوازه ی جهانی انگیزه ای است در همه ی كاركنان برای همه ی تولید بهترین كیفیت.

معیارهای كیفیت در انتخاب یك كمپانی شریك تعریف می شوند. آزمون های آزاد، مانایی بالا، قیمت پایین، و سازگاری با دیگر تجهیزات به كار رفته در یك دستگاه را بررسی می كنند. تجهیزات در مدت تولید مراحل گوناگون یك كنترل سخت كیفیت را می گذرانند، كه با آزمون سوختن هر واحد آغاز و تا آزمون كاركرد دستگاه كامل ادامه می یابد. همه ی محصولات برابر استاندارد كیفیت و ایمنی اروپا DIN EN ISO 9001:2000 ساخته می شوند. این به مشتری تضمین ایمنی بالای سرمایه گذاری را میدهد.

نگهداری:

از دیدگاه TDT بوم شناسی و اقتصاد باهم هستند. روند تولید گرایش به نگهداری كارآمد دارد. این روند با به كارگیری شیوه ای آغاز می شود كه در آن ذخیره ی منابع و بازیافت در هنگام تولید از اهمیت فراوانی برخوردارند. به همین دلیل، كمپانی از كاربرد قطعات كروماتی و اتصالات آلیاژ كادمیوم محیط زیست ستیز خودداری می كند. محصولات قلع پوش و لحیم دستی پرهزینه جانشین های محیط زیست دوست می باشند. ماده ی عایق كابل نیز خیلی پیش تغییر كرده است تا از كاربرد PVC به نفع ماده ای زیست محیط دوست خودداری شود. بسته بندی همه ی محصولات در مواد محیط زیست دوست می باشد. برآیند همه ی این گام ها به حمایت های زیست محیطی كمك می كند.